Υπ. Υγείας: Καμιά περικοπή στου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι...

Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τ...