Υλικά επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, ζητά να απομακρυνθούν από ...

Μακάβριες αλλά και επικίνδυνες για τη δημόσια είναι οι καταστάσεις, που έχουν  δημιουργηθεί στο νεκρ...