ΕΕΔΕ: Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους...

Να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής σε δύο νέες πράξεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής καλε...

Επιδοτούμενα τουριστικά καταλύματα από προγράμματα αγροτικής ανάπ...

Στον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουρ...

Επιδοτούμενα σεμινάρια για 1.840 ωφελούμενους – Ποιους αφορ...

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το καινοτόμο πρόγραμμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπ...