Π. Κρήτης: Υποβολή επενδυτικών προτάσεων για ένταξη σε μέτρα του ...

Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών προτάσεων, επί ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών ...

Υπ. Οικονομικών: Οι πρώτες αιτήσεις επενδυτικών προτάσεων για έντ...

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέγραψε σήμερα τις τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για τ...

ΥΠΑΝ: Επενδυτικές προτάσεις 137,8εκ. για το πρόγραμμα «Εξωστρέφει...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες 21 Οκτωβρίου, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων για το Πρόγραμμα του...