Νέο χαράτσι στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών (ε...

Εγκύκλιο με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, με τον οποίο από 01/01/2017 θεσπίζονται ενι...

Νέες ανατροπές για τις ασφαλιστικές εισφορές 1,5 εκατ. επαγγελματ...

Νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές για περίπου 1,5 εκατομμύριο επαγγελ...