Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ετικέτα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Νέο χαράτσι στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, με τον οποίο από 01/01/2017 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και...

Νέες ανατροπές για τις ασφαλιστικές εισφορές 1,5 εκατ. επαγγελματιών

Νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές για περίπου 1,5 εκατομμύριο επαγγελματίες (ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετόχους ΑΕ που κατέχουν θέση...