Π. Κ. Μακεδονίας: Προκηρύσσει 218 επαγγελματικές άδειες για τις Λ...

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 218 θέσεις για τη χορήγηση 218 επαγγελματικών αδειών γ...

Δήμος Πεντέλης: Παρατείνεται η διαδικασία για την ανανέωση επαγγε...

Ανακοινώθηκε από το δήμο Πεντέλης ότι δίνεται παράταση στη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υπ...

Παράταση για την ανανέωση των Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκώ...

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολ...

Π. Ηπείρου: Παρατείνονται οι ημερομηνίες αντιστοίχισης επαγγελματ...

Το τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι ...