Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝ

Ετικέτα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝ

Χωρίς ασυμβίβαστο το επαγγέλμα εκπαιδευτή οδηγών με του δημοσίου υπαλλήλου (εγκύκλιος)

Δεν υπάρχει «ασυμβίβαστο της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με την ιδιότητα του υπαλλήλου του δημοσίου των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς...