Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΠΑΛ&Θ 2014-20

Ετικέτα: ΕΠΑΛ&Θ 2014-20

ΕΠΑΛ&Θ 2014-20

Π. Κρήτης: Υποβολή επενδυτικών προτάσεων για ένταξη σε μέτρα του Ε.Π.ΑΛ.&Θ....

Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών προτάσεων, επί ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η με αρ. 1406/26-9-2017 Α.Γ.Γ.Α.Π.&Δ.Κ.Π. με Α.Δ.Α.: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ, για ένταξη  στα μέτρα 3.1.8...