Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΠΑΛΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ετικέτα: ΕΠΑΛΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΛΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Συμπληρωματική δήλωση για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ στα νησιά

Το υπουργείο Παιδείας αποφασίζει τη συμπληρωματική έγκριση με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός...