Περιφέρεια Κρήτης: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για δράσεις χρηματοδοτ...

Ενημερωτικές εκδηλώσεις οργανώνει το Φεβρουάριο, η Περιφέρεια Κρήτης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισ...

Στο Ε.Π. Κρήτης 15 νέα έργα πολιτισμού...

Στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 εντάσσονται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύ...