Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις έργων 4,6 εκατ. ευρώ (πίνακας-...

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Από...

Αναβαθμίζονται τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας...

Σε τρεις νέες εντάξεις έργων προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, που σχετίζ...

Εντάξεις έργων από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Σ. Σπύρου...

Ο Περιφερειάρχης, Σπυρίδων Σπύρου, ενέταξε δύο σημαντικά έργα του άξονα Προστασία και Διατήρηση της ...