Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε ρέματα, ποτ...

Σε συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης ...

ΓΓΔΕ: Εντατικοποίηση των ελέγχων για φορολογικές παραβάσεις...

Οδηγίες διενέργειας και εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της ...