Ενσωμάτωση σχεδίων προϋπολογισμών ΟΤΑ στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ...

Εγκύκλιο με  την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων ...

ΥΠΕΣΔΑ: Ενσωμάτωση σχεδίων προϋπολογισμών 2017 δήμων & περιφ...

H διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 2017 των Δήμων, των Περιφερειών και τω...