Π. Κρήτης: Συνέδριο για την Τέχνη και τον Πολιτισμό στα χρόνια τη...

Μια σπάνια εμπειρία έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο «Τέχνη και Πολιτισμός στα χρό...