Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Προκηρύσσει υποτροφίες μεταπτυχιακών σπ...

Τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυ...

Καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική ναυτιλία εν όψει διαπργμάτευσ...

«Διεθνής οικονομική κυριαρχία δεν νοείται χωρίς ισχυρή παρουσία στις θαλάσσιες μεταφορές απ΄ όπου δι...

Εφοπλιστές: Ανέλαβαν την επισκευή και ανακαίνιση των κτιριακών εγ...

Την πλήρη επισκευή και ανακαίνιση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Να...