Δ.Στεργίου-Καψάλης: Γιατί ΠΕΔΑ

Η δια βίου ανεξάρτητη διαδρομή μου στην Αυτοδιοίκηση και ο «φάκελλος ζωής» μου είναι η απάντηση. Η α...

Το συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» δημιούργησε ο Δήμαρχο...

Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης, επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία τ...