ΥΠΑΝ: Πρόσθετες πιστώσεις 14 εκ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσει...

Τη διάθεση πρόσθετης πίστωσης ύψους 14 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο π...

Υπ. Ανάπτυξης: 190 έργα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους...

Εγκρίθηκε, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη...