Π. Κρήτης: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την βία κατά των γυναικών...

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) στο πλαίσιο της σημερινής παγ...

Ενημερωτικές εκδηλώσεις από την Π. Κρήτης για την βία κατά των γυ...

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας για τ...

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 ...

Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα, «Διαμόρφωση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης CLLD Leader Βορείου Έ...