Οδηγίες στους εργαζόμενους για το πώς να αποφύγουν τη θερμική κατ...

Ο δήμος Αχαρνών δίνει οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά τη διάρκ...