Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ετικέτα: ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ενιαίος Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα – Ενίσχυση της Διαφάνειας και...

Σε ένα ενιαίο κείμενο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα...