Το Δημόσιο σε αριθμούς: Ποιο είναι το τακτικό & έκτακτο προσ...

Σε ένα σύνολο 687.555 υπαλλήλων ανέρχεται το προσωπικό που απασχολείται στον ελληνικό δημόσιο τομέα,...

Χίλιοι υπάλληλοι βγαίνουν από το Δημόσιο κάθε μήνα – Παγιών...

Σε σταθερά μεγέθη, που δείχνουν ότι χίλιοι δημόσιοι υπάλληλοι επιλέγουν την έξοδο από τον ελληνικό δ...

Πόσοι είναι οι υπάλληλοι – Ποια η «ακτινογραφία» του Δημοσί...

Νέα «συρρίκνωση» διαπιστώνεται στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης,...

Η «ακτινογραφία» του Δημοσίου: Πόσοι είναι οι υπάλληλοι – Π...

Διαρκής τροχιά μείωσης καταγράφει το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως επιβε...

Χίλιοι υπάλληλοι φεύγουν από το Δημόσιο κάθε μήνα – Ποια η ...

Συνεχίζεται η συρρίκνωση του αριθμού των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα μ...