Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ)...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/...

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Kαταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση οδηγίας...

Την κοινοτική οδηγία 2010/31/ΕΕ «περί ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων» παραβιάζει η Ελλάδα, σύμφων...

Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για την ενεργειακή απ...

Στο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για τον μη υπολογισμό...