Τι αλλάζει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Πώς και πότε θα ολοκλ...

Τις αλλαγές που επέρχονται με το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα (Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνσ...

Πώς δεν θα μειωθεί ο μισθός όσων συμμετέχουν στην εθελοντική κινη...

Εγκύκλιο αναφορικά με την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και την καταβολή της υπερβάλλουσας διαφορά...

Μετά την «ευέλικτη» τροπολογία η επικοινωνία – Καμπάνια του ΥΠΕΣ ...

Η «ευέλικτη» τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για την εθελοντική κινητικότητα που αποκάλυψε η af...