Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΝΑΙΑΙ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ετικέτα: ΕΝΑΙΑΙ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΑΙΑΙ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διευκρινίσεις και κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και...

Διευκρινίσεις για το N. 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει κανόνες...