Σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές μισθώσεις καταστημάτων και γραφ...

Νέο τοπίο στις μισθώσεις καταστημάτων και γραφείων διαμορφώνει η νομοθετική ρύθμιση για τις εμπορικέ...

Εμμένει η τρόικα στην απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων...

Αμετακίνητη στο θέμα της πλήρους απελευθέρωσης των επαγγελματικών μισθώσεων εμφανίζεται η τρόικα, μι...