Μελετίου: Αναξιοποίητες οι υποδομές του Εμπορευματικού Κέντρου Θρ...

Με προσδοκίες για την ανάπτυξη που αποτελεί ζητούμενο για την τόνωση και ανόρθωση της Ελληνικής οικο...

Μελετίου: Ζητεί δίκτυο οπτικών ινών με «φόντο» το Εμπορευματικό Κ...

Την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, ζητά με επιστολή του, από τη Δ...