Τρία νέα Φωτοβολταϊκά πάρκα έθεσε σε λειτουργία η «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜ...

Με ταχύτατους ρυθμούς και πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό υλοποιήθηκαν από την ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜ...

Στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ κατακυρώθηκαν και τα τρία εγκατάστασης Φωτο...

Στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ κατακυρώθηκαν και τα τρία (3) έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων για τ...