Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι τρεις προϋποθέσεις για την επιστ...

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η εξασφάλιση πολιτικής σταθερότητας, καθώς και η στήριξη της ...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 140 ανέργους από το Ελληνογερμανικό Εμ...

Tη δημιουργία προγράμματος διττής εκπαίδευσης, σε γερμανικά πρότυπα, για τεχνικά επαγγέλματα ανακοίν...