Μετατάξεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης(Ε.Ο.ΑΝ.)...

Tην πόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις και μεταφορές /μετατάξεις υπαλλήλων στον Ελληνικ...

Μετατάξεις υπαλλήλων στον ΕΟΑΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – Ε.Ο.ΑΝ., πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δ...

Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανα...

Υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε σχέση εργασίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος,  προσκαλεί να αποσπαστο...

ΕΟΑN: Ημερίδα με θέμα « Ανακύκλωση: Tα συστήματα Εναλλακτικής Δια...

O Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το περιοδικό και την ιστοσελίδα Water & Wast...