Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ετικέτα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣτΠ: Να αναγνωρίζονται τα πτυχία Νομικής της αλλοδαπής με ελληνικό δίκαιο

Στη γνωμοδότηση ότι ο ΔΟΑΤΑΠ υποχρεούται να εξετάζει και να αναγνωρίζει αλλοδαπούς τίτλους σπουδών Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο, προχώρησε ο Συνήγορος του...