Κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι παρ...

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Συμβούλιο...

Κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντ...

Ενισχύονται τα ελληνικά εναέρια μέσα που συμμετέχουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων ...