ΕΛΤΑ: 44 προσλήψεις με 6μηνες συμβάσεις σε Αθήνα και Πειραιά-Έως...

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικα...

ΕΛΤΑ: 10 προσλήψεις στη Χαλκιδική

Με επτά διανομείς (ΔΕ) και τρεις υπαλλήλους εσωτερικής εκμετάλλευσης (ΔΕ) θα ενισχυθούν τα Ελληνικά ...