ΡΟΗ
προηγ επομ

Δημόσιο: Αυτεπάγγελτος έλεγχος σε όλα τα δικαιολογητικά διορισμών...

Υποχρεωτικό αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας σε όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει ο υποψήφιος ...