Συνεχείς έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και πλοία...

Ελέγχους τιμοληψίας και ελέγχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων σε χώρους λιανικής π...

Έλεγχοι στην αγορά για αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας...

Εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στην αγορά, από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της...

Συνεχείς έλεγχοι στην αγορά από την ΠΑΜΘ – Χωρίς ελλέιψεις ...

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς και χωρίς να παρατηρούνται ελλείψεις βασικών αγαθών και ανατιμήσεις προϊό...