Εφορία-Έλεγχοι fast-track: Νέο ηλεκτρονικό σύστημα για διασταύρωσ...

Σε «fast track» επανελέγχους σε βάθος 12ετίας των υποθέσεων φορολογουμένων που έστειλαν με εμβάσματα...