Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Ετικέτα: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014, άρθρο 18 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Νόμου 4386/2016...