ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 62 ατόμων στπ Εθνικό Κτηματολόγιο (προκήρυξη)...

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους ιστότοπους της Εταιρείας  “ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ...

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Προσλήψεις στην «Εθνικό Κτηματολόγιο» (τροπολ...

Η δυνατότητα να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου, παρέχεται στην «Εθνικό Κτηματολό...

 Παρατείνεται έως τις 18 Μαρτίου η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σ...

Να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής τους καλεί...

Κτηματολόγιο: Δείτε με ένα κλικ το ακίνητο που δηλώσατε και ελέγξ...

Το Εθνικό Κτηματολόγιο με τη νέα υπηρεσία θέασης που βρίσκεται ήδη στον αέρα, από τις αρχές της εβδο...