Στοπ στη δόμηση εκτός σχεδίου οικοπέδων μικρότερων των 4 στρεμμάτ...

Μη οικοδομήσιμα καθίστανται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα μ...