Αποζημίωση για εκτός ωραρίου εργασία ζητούν υπάλληλοι περιφερειών...

Την χορήγηση αποζημίωσης στους υπαλλήλους που συμμετέχουν στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου που πραγματοποι...