Πώς γίνεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (εγκύκ...

Την εγκύκλιο με τις συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4452/2017 για αναγνώ...

ΥΠΔΑ: Οι προϋποθέσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου ...

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετική την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, εξέδωσε η υπουργός...

Δημόσιο: Διευκρινίσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτ...

Τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να προχωρήσουν σε «αναγνώριση...