Επιχορήγηση για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (ΦΕΚ)...

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού...

Συνάντηση για τον εκσυγχρονισμό 325 δήμων με πρωτοβουλία Πατούλη...

Με πρωτοβουλία του Προέδρου Γ. Πατούλη συνάντηση Εργασίας για το Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης και Λει...

Στη φάση της υλοποίησης ο εκσυγχρονισμός των Κέντρων Υγείας και τ...

Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται το ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «Εκσυγχρονισμός και Αναβ...

Κονδύλι 2.590.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Αποκεντρωμένων Δ...

Το ποσό των 2.590.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Δι...