Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Ετικέτα: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διοικητικές κυρώσεις για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του Ε11

Η υποχρέωση γνωστοποίησης των στοιχείων των αδειών που έλαβαν οι εργαζόμενοι τέθηκε με την περίπτωση 2 της Yποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του N....