ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ: Πώς επιστρέφονται ποσά κατάταξης συμβολαιογράφου-εκπλε...

Εγκύκλιο που περιγράφει τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ...