16 Ελληνικοί δήμοι σε σεμινάριο διαχείρισης απορριμμάτων στις Βρυ...

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, η οποία διοργανώνεται μεταξύ 18 και 26 Νοεμβ...

Δ. Θεσσαλονίκης: Έγκριση υποτροφιών για παρακολούθηση εκπαιδευτικ...

Την παροχή υποτροφιών σε 30 εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναριακού κύκλου με...