ΑΔΕΔΥ: Μοίρασαν «εκπαιδευτικές» άδειες και χρησιμοποίησαν το ΕΚΔΔ...

Την χρησιμοποίηση των δομών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για κυβ...

Εκπαιδευτικές άδειες δημοτικών υπαλλήλων: Όπισθεν ΚΕΔΕ -Προτείνει...

Σε αντιπρόταση για άδεια 10 ημερών κατ΄έτος στους δημοτικούς υπαλλήλους που φοιτούν στο Ελληνικό Ανο...

«Μπλόκο» ΚΕΔΕ σε εκπαιδευτικές άδειες δημοτικών υπαλλήλων: «Αποψι...

Στοπ στο άρθρο 92 του Πολυνομοσχεδίου σύμφωνα με το οποίο οι «υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οπο...