Δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό για νέου...

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συνεχίζοντας  τη μεγάλη συνεργασία που  έχει για όλο το έτος 2017,με άλλες έξι...

Δ. Ηρακλείου Κρήτης: Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για μαθητές...

Η Αντιδημαρχία Παιδείας Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου και ο Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής...

Εκπαιδευτικά σεμινάρια προφορικής ιστορίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκ...

Εκπαιδευτικά σεμινάρια προφορικής ιστορίας θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας  στο ...