Μ. Γιαννακάκη: «Η Πολιτεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή στο ρατσισμ...

Η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Γιαννακάκη, υπέβαλε σήμερα αναφο...

Υπ. Οικονομίας: Πρόσκληση για ένταξη Προσφυγοπαίδων στο Εκπαιδευτ...

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» ...