Εκλογή μελών του ΔΣ Αρταίων την Κυριακή...

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 κα...

Την Κυριακή η εκλογή των μελών του ΔΣ της Αθήνας...

Στις 5 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη εκλογή των μελών του π...

Κρήτη: Συνεδριάζει για την εκλογή μελών το Περιφερειακό Συμβούλιο...

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησ...