Υπ. Παιδείας: Προκήρυξη επιλογής διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολεί...

Στην πλήρωση με επιλογή δέκα θέσεων διευθυντών/ντριών για: α) τα υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντα ...

Υπ. Παιδείας: Ξεκινούν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκκλησιαστικών...

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ Α Λ Ε Ι του...