Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο ΕΚΕΦΕ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία ...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΕΚΕΦΕ...

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλ...